Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Wniosek ZNP do MZ i MEiN o uruchomienie szczepień pracowników administracji i obsługi

26 marzec 2021

Sz. P. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Sz. P. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się uruchomienia szczepień przeciw COVID-19 pracowników administracji i obsługi. Szczepienia tej grupy pracowników wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących stacjonarnie i mających kontakt z dziećmi oraz pozwolą na planowanie powrotu do zajęć stacjonarnych.

To pracownicy niepedagogiczni mają codziennie bezpośredni kontakt z uczniami biorącymi udział w stacjonarnych zajęciach, z rodzicami najmłodszych dzieci i z kadrą pedagogiczną. To oni odpowiadają za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym w szkołach i przedszkolach. Razem z nauczycielami tworzą jeden zespół pracowników danej placówki.

Aby zatrzymać transmisję koronawirusa na terenie szkoły, przedszkola czy placówki należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich pracowników m.in. umożliwiając im skorzystanie ze szczepień przeciw COVID-19. W ostatnich tygodniach taką możliwość otrzymali nauczyciele, a pracownicy administracji nie. Tę decyzję uznajemy za niezrozumiałą i wnioskujemy o natychmiastowe uruchomienie szczepień pracowników administracji i obsługi.

Szczepienia pracowników administracji i obsługi pozwolą na stworzenie strategii bezpiecznego powrotu do szkół (o powrocie do szkół w kwietniu mówił w ostatnich dniach Minister Edukacji i Nauki).

To nasz kolejny wniosek w sprawie szczepień pracowników oświaty w ciągu ostatniego miesiąca.

Za błędną uważamy decyzję o wycofaniu pracowników administracji i obsługi z możliwości rejestracji na szczepienie, ponieważ pracownicy oświaty pracujący stacjonarnie codziennie mają kontakt z dziećmi i uczniami w przedszkolach i szkołach. Stoimy na stanowisku, że pracownicy administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach powinni mieć możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ponawia apel o jak najszybszą korektę planu szczepień przeciw COVID-19 tak, aby możliwość zaszczepienia mieli również pracownicy administracji i obsługi pracujący w szkołach, przedszkolach, poradniach i placówkach.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP