Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Prezes ZNP: Jesteśmy solidarni z nauczycielkami i nauczycielami oraz uczennicami i uczniami w Ukrainie

25 luty 2022

Drogie Koleżanki i Koledzy, w obliczu ostatnich wydarzeń zwracam się do Was z apelem o wyrażenie solidarności i wsparcia z nauczycielkami i nauczycielami oraz uczennicami i uczniami w Ukrainie. Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilkudziesięciu lat współpracuje z Ukraińskim Związkiem Pracowników Oświaty i Nauki. Przez te lata zorganizowaliśmy setki spotkań, seminariów i wyjazdów studyjnych. Z tych […]

Czytaj...

Senackie komisje za wnioskiem ZNP o odrzucenie lex Czarnek

21 styczeń 2022

Związek zwrócił się do Senatorów o odrzucenie ustawy #lexCzarnek. – Wniosek o odrzucenie w całości Lex Czarnek został przyjęty przez senackie komisje – informuje wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński. Dzisiaj, 20.01.2022 odbyło się posiedzenie senackich komisji – Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej. Komisje rozparzyły przyjętą przez Sejm ustawę lex Czarnek – ustawę o […]

Czytaj...

Nie ma zgody

21 styczeń 2022

„Atak na szefa ZNP Sławomira Broniarza podczas strajku nauczycieli w 2019 roku, był wcześniej zaplanowany przez PiS. W czasie protestu w partii oczekiwano, że „nauczyciele jako grupa zostaną w następnych kilkudziesięciu godzinach dobici i poniżeni falą hejtu.” Tak wynika z nowych maili, opublikowanych na stronie Poufna Rozmowa. Posiadane przez nas materiały z internetu z 2019 […]

Czytaj...

Sejm przyjął „lex Czarnek”

21 styczeń 2022

13 stycznia 2022 r. Sejm w trybie „ekspresowym” – stosunkiem głosów 227 do 214 – przyjął nowelizację prawa oświatowego tzw. „lex Czarnek”. Przyjęte zmiany burzą dotychczasowy porządek ustrojowy dotyczący kompetencji organów prowadzących i organu nadzoru pedagogicznego. Nadzór pedagogiczny (kurator oświaty) otrzymuje kompetencje, które bez wątpienia odbierają prawo rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie decydowania […]

Czytaj...

Senat przyjął poprawkę ZNP dot. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2022

7 styczeń 2022

5 stycznia w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2022  (druk nr 601),  w części 30 Oświata i Wychowanie. Obecny na komisji przedstawiciel ZNP zgłosił propozycję wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli,  co automatycznie spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. bez konieczności dokonywania zmian w Karcie Nauczyciela. Propozycja ZNP została przyjęta przez […]

Czytaj...

Pilny wniosek ZNP do premiera ws. nowego systemu podatkowego

7 styczeń 2022

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił 5 stycznia 2022 r. do Premiera o niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających negatywnym skutkom tzw. Polskiego Ładu polegającym na zaniżaniu wynagrodzeń wypłacanych w ciągu roku podatkowego pracownikom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Na skutek rozwiązań zawartych w tzw. Polskim Ładzie od dnia 1.01.2022 r. nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni u dwóch […]

Czytaj...

Pierwsze czytanie Lex Czarnek – komunikat ZNP

7 styczeń 2022

4 stycznia 2022 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1812). Niestety, przedstawicielom środowisk i organizacji zainteresowanych tym projektem,  w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, ograniczono czas wypowiedzi do 2 minut, a […]

Czytaj...

Opinia prawna ZNP dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

3 styczeń 2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17) nie nakłada na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe obowiązku wprowadzenia do dnia 17 grudnia 2021 r. regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (więcej w naszej opnii). https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/12/Opinia-prawna.docx

Czytaj...

Wydarzenia związane z pierwszym czytaniem Lex Czarnek

3 styczeń 2022

Samorządy, organizacje społeczne, ZNP, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i uczniowie stają razem w obronie szkoły przed Lex Czarnek.  Ustawa #LexCzarnek, tworząca szkołę zarządzaną przez kuratora, a nie przez samorząd i środowisko szkolne oraz  rodziców, trafia właśnie do sejmowej komisji. Poprzednie dwie próby rozpoczęcia prac nad ustawą się nie powiodły.  4 stycznia o 15:00  na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży […]

Czytaj...

20.12.2021 Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przeprowadzi akcje protestacyjne

28 grudzień 2021

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża protest wobec stanowiska władz politycznych RP w sprawie braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naszego sektora i jego chronicznego niedofinansowania. W przyjętej przez Sejm RP ustawie budżetowej na 2022 r. w żaden sposób nie wzięto pod uwagę postulatów środowiska akademickiego. Rok 2022 w oczach władz Ministerstwa jakby […]

Czytaj...

Strona 1 z 2812345...1020...Ostatnia »

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności