Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

ul. Nauczycielska 2

50-381 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: dolnoslaski@znp.edu.pl

Aktualności

W Sejmie o kontroli NIK w zakresie awansu byliśmy sami

27 grudnia 2018

13 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym rozpatrzono informację NIK o wynikach kontroli systemu awansu zawodowego nauczycieli, stanowiącej kontynuację wcześniej przeprowadzonej kontroli dotyczącej przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

Przypominamy, że kontrola w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela obejmowała również awans zawodowy. Wnioski sformułowane wówczas przez Najwyższą Izbę Kontroli nie dawały delegacji do wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej radykalnych zmian w systemie awansu zawodowego, które obowiązują od 1 września 2018 r.

Wnioski z obecnie przeprowadzonej przez NIK kontroli dotyczą:

  • rozważenia możliwości wprowadzenia mechanizmu wpływającego na zwiększenie aktywności nauczycieli po uzyskaniu awansu zawodowego,
  • wyodrębnienia na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych informacji o zajmowanym stanowisku przez poszczególnych ekspertów,
  • wprowadzenia obowiązku zapewnienia przez organ powołujący komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne protokolanta spoza składu komisji, odpowiedzialnego za prawidłowe sporządzenie protokołu z przebiegu pracy komisji,
  • zwiększenia nadzoru nad działaniami organów powołujących komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne w celu zapewnienia zgodnego z prawem doboru ekspertów do tych komisji oraz właściwego dokumentowania przebiegu ich pracy.

Przedstawiciel ZNP, uczestniczący w posiedzeniu Komisji, zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia jednolitej stawki uposażenia dla opiekuna stażu oraz przyznania dodatku za wyróżniającą pracę wszystkim nauczycielom, a nie wyłącznie nauczycielom dyplomowanym.

Stwierdził, że niezbędne jest dokonanie analizy, jak w praktyce realizowana jest „dobra zmiana” w zakresie awansu zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z transmisją z obrad Komisji TUTAJ.