Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Senat za poprawką ZNP ws. zajęć wyrównawczych w szkołach!

18 maj 2021

Senat na posiedzeniu plenarnym 13 maja br. wprowadził kilka ważnych poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zdecydował m.in. o zwiększeniu w 2021 r. ze 187 mln zł do 280 mln zł kwoty rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia wyrównawcze po powrocie szkół do stacjonarnej pracy.

Izba opowiedziała się także za poprawką ZNP dotyczacą doprecyzowania, że rezerwa subwencji oświatowej na pewno zostanie przeznaczona „na dodatkowe zajęcia wspomagające, które wyrównują różnice edukacyjne” a nie na inne cele.

Zapis przyjęty w ustawie przegłosowanej wcześniej przez Sejm – jak podkreślał rozmowie z Głosem Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP – daje bowiem ogromną dowolność organom prowadzącym szkoły, nieważne czy samorządowym, czy prywatnym, do tego jak te środki wydatkować, mogą więc je przeznaczyć na zupełnie inne cele niż wyrównywanie szans uczniów”.

W senackiej poprawce zagwarantowano więc, że środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych prowadzonych po powrocie do nauczania w szkołach.

Dofinansowanie będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym lub dotującym szkoły publiczne i niepubliczne, w których zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV−VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Przypomnijmy, że wcześniej senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu nie przyjęła poprawki ZNP i opowiedziała się za stanowiskiem MEiN w tej sprawie. Za doprecyzowaniem ustawy opowiedziała się jednak Komisja Zdrowia. Po debacie na forum Senatu zgłoszone wnioski skierowano do rozpatrzenia w komisjach i ostatecznie komisje edukacji oraz zdrowia we wspólnym stanowisku rekomendowały senatorom przyjęcie poprawki w sprawie zajęć wyrównawczych. Ustawa trafi jednak teraz znowu do Sejmu, w którym większość ma PiS.

Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w połowie kwietnia. W sumie senatorowie przyjęli do ustawy cztery poprawki (w tym dotyczące pieniędzy na zajęcia wyrównawcze).

Choć przedstawiciele PiS w Senacie głosowali przeciwko zgłoszonym poprawkom, to ostatecznie za przyjęciem całej ustawy z poprawkami zagłosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.