Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Rozmowy resortowe

8 kwiecień 2015

W sprawie pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

26 marca br. przedstawiciele ZNP spotkali się z Elżbietą Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,  w sprawie dodatku za warunki pracy dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Przypominamy, że:

– 22 stycznia 2014 r., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawiciel ZNP zaproponował, by pracownicy pedagogiczni z placówek opiekuńczo-wychowawczych wykonujący swoją pracę bezpośrednio z dzieckiem otrzymywali z tego tytułu dodatek za warunki pracy. W tym celu konieczne będzie dokonanie odpowiednich zmian w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w konsekwencji w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych. Propozycja spotkała się z przychylną opinią Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

– 26 lutego 2014 r. członkowie kierownictwa ZNP przekazali Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej gotowy projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W projektach tych ZNP zaproponował wprowadzenie prawa do dodatku za trudne warunki pracy dla pracowników pedagogicznych pracujących bezpośrednio z dzieckiem.

Rozmowy dotyczące uregulowania prawa ww. pracowników do dodatku za warunki pracy, a także organizacji czasu pracy tych pracowników, będą kontynuowane na poziomie eksperckim.