Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Prezydium ZNP – 06.2015

15 czerwca 2015

Dzisiaj (15 czerwca 2015 r.) w siedzibie  Zarządu Głównego ZNP rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Prezydium ZG ZNP z udziałem prezesów okręgów ZNP.

W trakcie posiedzenia odbędą się Zgromadzenia Wspólników: Wydawnictwa Pedagogicznego Sp. z o.o. w Kielcach oraz Biura Turystyki ZNP „LogosTour” Sp. z o.o.

W porządku obrad przewidziano także m.in.:

 1. Prezentację i omówienie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, przygotowanej przez partnerów społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i uzgodniony ze stroną rządową, który ma zastąpić uchwaloną w 2001 r. ustawę o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 2. Informację o realizacji uchwały Zarządu Głównego ZNP z 18 marca 2015 r. w sprawie akcji protestacyjnej oraz omówienie dalszych działań ZNP i inicjatywy obywatelskiej ZNP
 3. Przyjęcie sprawozdania finansowego ZNP za rok 2014
 4. Informację o działalności Zarządu Głównego ZNP, jego organów wykonawczych, sekcji, komisji i agend po XLI Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP (listopad 2014 – maj 2015)
 5. Informację o spotkaniu z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i sekretarzem stanu MPiPS Jackiem Męciną
 6. Przygotowania do obchodów 110-lecia ZNP
 7. Propozycje zmian w Regulaminie działania klubów młodego nauczyciela
 8. Informację nt. realizacji Regulaminu nadzoru wewnętrznego
 9. Informację nt. szkolnictwa zawodowego
 10. Zatwierdzenie projektu formularza statystycznego ZNP na rok 2015
 11. Prezentację efektów spotkań roboczych w sprawach dotyczących etyki zawodowej oraz Akademii Młodego Związkowca – przedstawienie i omówienie koncepcji działania Akademii