Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Pracownicy przedszkoli, szkół oraz szkół wyższych powinni mieć możliwość zaszczepienia się!

26 marzec 2021

– Oczekujemy, że szczepienia nauczycieli będą kontynuowane. One są po to, by dzieci mogły wrócić do stacjonarnej nauki – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP na dzisiejszej konferencji prasowej (2.03). – Chcemy, by szczepić mogli się również pracownicy administracji i obsługi, bo oni też mają codzienny bezpośredni kontakt z dziećmi.

To nawiązanie do wczorajszej wypowiedzi prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera ds. COVID-19, ws. szczepień nauczycieli i nauczycieli akademickich. Prof. Horban w porannej rozmowie wyraził opinię, że te szczepienia należy wstrzymać.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP:

prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba,
Aneta Trojanowska, wiceprezes RSzWiN ZNP, I zastępca prezesa
Błażej Mądrzycki, RSzWiN
którzy zaprezentowali Stanowisko RSzWiN ZNP w sprawie braku szczepień pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Stanowisko RSzWiN ZNP: SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI! EDUKACJA ZASŁUGUJE NA RÓWNE TRAKTOWANIE

22 lutego rozporządzeniem Rady Ministrów rozszerzono grupę pracowników oświaty i placówek wychowawczych, którym przysługuje szczepienie przeciwko COVID-19 w grupie pierwszej, m. in. o pracowników, którzy nie są nauczycielami, wychowawcami i pracownikami pedagogicznymi. W ten sposób stworzono możliwość szczepień w grupie priorytetowej wszystkim pracownikom zatrudnionym w systemie oświaty, łącznie z pracownikami administracji i obsługi.

Niestety, ustawodawca pominął w wymienionym Rozporządzeniu o dostępie do szczepień konieczność zaszczepienia również pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi, którzy z racji codziennego kontaktu z nauczycielami i studentami są jednakowo narażeni na możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Zaszczepienie tylko części pracowników uczelni wyższych przy jednoczesnym pominięciu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi spowoduje, że transmisja wirusa SARS-CoV-2 nie zostanie zahamowana. Takie różnicowanie możliwości zaszczepienia się dla pracowników oświaty, a odmowy szczepień dla pracowników szkolnictwa wyższego jest absurdem i wielką niesprawiedliwością, a wręcz dyskryminacją, dodatkowo przyczynia się do dalszego rozprzestrzeniania pandemii i niewykształcenia odporności populacyjnej.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, także w Apelu z dnia 26 stycznia 2021 roku, w sprawie włączenia pracowników szkolnictwa wyższego niebędących nauczycielami akademickimi do pierwszej grupy szczepień, skierowanym do Ministra Edukacji i Nauki oraz do Ministra Zdrowia, powrót uczelni wyższych i instytutów badawczych do pracy w systemie kontaktowym jest NIEMOŻLIWY bez objęcia szczepieniami ich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W związku z tym żądamy równego traktowania wszystkich pracowników uczelni wyższych i włączenia ich do pierwszej grupy szczepień. Jednocześnie żądamy równego traktowania całego systemu edukacji – od przedszkoli po uczelnie wyższe.

Pragniemy przy tym podkreślić, że nasze oburzenie jest tylko drobnym wyrazem nastrojów, panujących wśród osób pracujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki po ogłoszeniu informacji o wyłączeniu naszego środowiska z decyzji zawartych w rozporządzeniu z 22 lutego 2021 roku.

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Związku Nauczycielstwa Polskiego