Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Pierwsze czytanie Lex Czarnek – komunikat ZNP

7 styczeń 2022

4 stycznia 2022 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1812).

Niestety, przedstawicielom środowisk i organizacji zainteresowanych tym projektem,  w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, ograniczono czas wypowiedzi do 2 minut, a ponadto uniemożliwiono przedstawienie podczas procedowania projektu proponowanych przez nich zmian.

Taki sposób procedowania projektu ustawy zawierającej rozwiązania o fundamentalnym znaczeniu dla demokratyzacji oświaty i społeczności szkolnej przeczy honorowanej dotychczas dobrej praktyce, umożliwiającej przedstawianie swoich racji i rozwiązań proponowanych przez stronę społeczną. Nie akceptujemy marginalizowania roli reprezentantów różnych środowisk społecznych i zawodowych, organizacji pozarządowych, a także samorządów, co równoznaczne jest z brakiem ich poszanowania. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec stosowania takich praktyk w parlamencie.

Posłowie Zjednoczonej Prawicy odrzucili wniosek dotyczący wysłuchania publicznego, co świadczy o lekceważeniu partnerów społecznych.

Przypominamy, że ZNP domagał się wykreślenia z projektu ustawy m. in. regulacji uprawniających:

Ponadto, w projekcie nowelizacji zawarto wysoce szkodliwe rozwiązanie wprowadzające urzędową kontrolę działalności stowarzyszeń i innych organizacji działających w szkołach, dokonywaną przez nadzór pedagogiczny. Takie rozwiązanie praktycznie eliminuje z procesu decyzyjnego dyrektora szkoły i rodziców uczniów.