Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

ul. Nauczycielska 2

50-381 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: dolnoslaski@znp.edu.pl

Aktualności

Opinia ZNP: Zmiany w systemie wynagradzania

27 grudnia 2018

W nawiązaniu do propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zmian w systemie wynagradzania nauczycieli Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował opinię.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z postulatem przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania i uzgadniania treści regulaminów wynagradzania nauczycieli przez organy prowadzące szkoły ze związkami zrzeszającymi nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zwolennikiem utrzymania systemu średniego wynagrodzeniaopartego o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej i o wskaźniki procentowe dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

OPINIA ZNP TUTAJ.