Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

„Lex Wójcik” w Sejmie

28 grudzień 2021

Warto zapoznać się kolejnymi propozycjami zmian w ustawie – Prawo oświatowe, które zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten znajduje się w Sejmie – numer druku sejmowego 1849.

Przypominamy, że 8 lipca Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do ministra Michała Wójcika negatywną opinię do ww. projektu ustawy, uznając za kuriozalne i niedopuszczalne wobec dyrektorów szkół wprowadzenie do prawa oświatowego przepisów prawa karnego i grożenie dyrektorom karą więzienia za niedopełnienie obowiązków (bez dokładnego sprecyzowania). Takie rozwiązania to próba podporządkowywania dyrektorów urzędnikom organów nadzoru. Propozycje te wywołały protesty wielu organizacji, m.in. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Społecznego Towarzystwa Oświatowego czy Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Tego rodzaju rozwiązanie prowadzi do wniosku, że ww. projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły. Wskazuje również, że celem projektodawcy jest wprowadzenie instrumentów dyscyplinujących („mrożących”), odbierających oświacie autonomię i będących w sprzeczności z zasadą decentralizacji wykonywania zadań państwa.