Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Akcja protestacyjna ZNP

19 października 2022

1 września br. Związek Nauczycielstwa Polskiego uruchomił pogotowie protestacyjne w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. To nasz alert dla edukacji.

Poprzez pogotowie protestacyjne sygnalizujemy, że nie zgadzamy się na sytuację, którą mamy jesienią w swoich szkołach i w swoich portfelach. To m. in. braki kadrowe, wakaty, zastępstwa, przeładowana podstawa programowa bez zmian, przepełnione klasy, oszczędności wprowadzane przez samorządy, widmo nauczania zdalnego lub zimnych sal, nowy niekorzystny awans zawodowy, inflacja i drożyzna, brak podwyżek w tym roku, nastawianie społeczeństwa przeciwko nauczycielom.

Protestujemy, bo rząd jest głuchy na nasze propozycje i nie wprowadza koniecznych zmian, jak np. odchudzenie podstawy programowej czy zwiększenie nakładów na publiczną edukację.

Protestujemy, bo rząd nic nie robi, by zwiększyć atrakcyjność zawodu nauczyciela i zahamować falę odejść z zawodu.

Chcemy rozmawiać o problemach, z jakimi się zmagamy, o warunkach pracy i nauki w szkołach. Nam – nauczycielom i pracownikom oświaty – zależy na edukacji, rodzicom też – na kształceniu ich dzieci. Razem możemy domagać się od kreatorów polityki edukacyjnej w państwie lepszych warunków nauki i pracy w szkołach, placówkach i przedszkolach.

EDUKACJA JEST NAJWAŻNIEJSZA!