Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

20.12.2021 Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przeprowadzi akcje protestacyjne

28 grudzień 2021

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża protest wobec stanowiska władz politycznych RP w sprawie braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naszego sektora i jego chronicznego niedofinansowania. W przyjętej przez Sejm RP ustawie budżetowej na 2022 r. w żaden sposób nie wzięto pod uwagę postulatów środowiska akademickiego. Rok 2022 w oczach władz Ministerstwa jakby przestał istnieć. Niestety dla pracowników będzie on aż za bardzo zauważalny – nie tylko jako kolejny rok niedotrzymanych zobowiązań rządu, ale jako czas istotnego spadku płac realnych.

W tym kontekście, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzi w dniu 20 GRUDNIA (poniedziałek) akcje protestacyjne pod hasłem: ŻĄDAMY REALNYCH PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ, w których weźmie udział szereg pracowników uczelni i instytutów badawczych.

Nasze postulaty pozostają niezmienne. Żądamy:

· 17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 – 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020,

· podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (stanowi ono podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich),

· systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.

Panie Premierze, Panie Ministrze Edukacji i Nauki, Panie i Panowie Prlamentarzyści!

Realizując naszą misję edukacyjną, wychodzimy dzisiaj z murów naszych Uczelni i głośno do Was mówimy.

Nauka to inwestycja a nie koszt w budżecie państwa. Każda zainwestowania 1 złotówka w naukę przynosi 5-krotny zysk. Zysk przekładany na rozwój ekonomiczny kraju, dobrobyt i rozwój naszych przyszłych pokoleń.  Bez tej inwestycji nie jesteśmy w stanie dogonić rozwiniętych krajów europejskich, a przyszłe pokolenia Polaków będą miały gorsze warunki rozwoju niż ich europejscy rówieśnicy.

DLA MEDIÓW

Możliwość nagrania wypowiedzi protestujących 20 grudnia (poniedziałek) od godziny 13:00:

Podobne protesty odbędą się w Uczelniach w całym kraju, m.in.:

📍 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, gmach główny PWr

📍 Radom, ul. Malczewskiego 29 Rektorat UTH

📍 Gliwice, ul. Akademicka 2 i 2A – podcieniach budynku Rektoratu i Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

📍 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, plac przed wydziałem

📍 Poznań, Plac Adama Mickiewicza

📍 Kraków, UJ Kolegium Novum, wejście od strony Plant

📍 Katowice, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12

📍 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12, przed Rektoratem PRz