Skontaktuj się z nami

ul. Nauczycielska 2

50-381 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: dolnoslaski@znp.edu.pl

Aktualności

Regulamin Ogólnopolskiego XX Rajdu Górskiego „SUDETY 2020”

15 grudnia 2019

Organizator: Okręg Dolnośląski ZNP

Termin: 18, 19, 20 września 2020 r.

Miejsce: Międzygórze

Zakwaterowanie: Domy wypoczynkowe na terenie Międzygórza.

Odpłatność: 250 zł od uczestnika

Termin zgłoszenia: do 08.06.2020 r. z załączeniem:

– listy uczestników – imię i nazwisko, + adres + PESEL + numer trasy

– ksero wpłaty zaliczki – 150 zł

– pozostała wpłata do 24 sierpnia 2020 r.

– zaktualizowana lista uczestników do 07 września 2020 r.

Adres zgłoszenia: Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

ul. Nauczycielska 2, 50-381 Wrocław

Biuro Okręgu: tel/faks: 71 322 82 41, e-mail: dolnoslaski@znp.edu.pl

Wpłaty na konto Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP:

numer konta: Bank PeKaO S.A. 43 1240 6814 1111 0000 4938 4790

PROGRAM RAJDU:

Dzień I – 18.09.2020 r.

– 13.00 – 15.00 – zakwaterowanie

– 16.00 – 18.00 – gry rekreacyjne

– 18.00 – obiadokolacja

Dzień II – 19.09.2020 r.

– 7.00 – 8.00 – śniadanie

– 8.30 – 9.00 00 – wyjście drużyn na trasy Rajdu

– 18.00 – obiadokolacja połączona ze spotkaniem przy muzyce

Dzień III – 20.09.2020 r.

– 8.00 – śniadanie

– 9.30 – konkurs krajoznawczo-turystyczny – zgłoszenia udziału w dniu 18.09.2020 r.

– 10.00 – 11.00 – przegląd twórczości rajdowej (po zgłoszeniu organizatorom w dniu 18.09.2020 r.)

– 11.30 – 12.00 – poczęstunek na zakończenie Rajdu

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do:

– Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Komandora Rajdu oraz przewodników poszczególnych grup na trasach rajdowych,

– Posiadania dokumentu tożsamości i Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

– Przestrzegania ustalonego porządku dot. realizacji programu Rajdu,

– Właściwego zachowania na trasie Radu (podporządkować się zasadom ustalonym przez przewodników, nie oddalać się z trasy, szanować przyrodę),

– Zgłaszania bezzwłocznie wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i wypadków Komandorowi Rajdu.